Информация за доставка

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер или на място в офиса на MEGASTORE.BG: гр. София, бул. "Витоша" №115-117. Доставки с куриер се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др., които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо-предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката.

Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:

 1. За стоки поръчани до 12 часа българско време - до три работни дни, считано от деня следващ деня, в който е направена поръчката.
 2. За стоки поръчани след 12 часа българско време - до четири работни дни, считано от деня следващ деня в който е направена поръчката.

"Би Джи Ар Груп" ООД си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни. Стоките се доставят на получателите стандартно – на ръка срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на лицето, извършващо доставката) се доставят до входа на сградата.

При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

 1. За служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.
 2. За домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на "Би Джи Ар Груп" ООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят трябва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на "Би Джи Ар Груп" ООД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, "Би Джи Ар Груп" ООД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Цени за доставка

Цената за доставка е 10 лв. за 1 зона, 14 лв. за 2 зона, а за София е безплатна независимо от вида на стоката и броя на продуктите в една поръчка. Цената за доставка е посочена под самия артикул и се калкулира автоматично в поръчката.

Зона 1
Айдемир Герман Летница Рудозем
Аксаково Голямо Бучино Ловеч Русе
Асеновград Горна Оряховица Лом Сандански
Банкя Дебелец Монтана Световрачане
Благоевград Димитровград Нова Загора Свищов
Божурище Добрич Орешак Севлиево
Ботевград Драгичево Пазарджик Силистра
Брацигово Дупница Панчарево Сливен
Брестник Елена Перник Смолян
Бургас Казанлък Петрич Сопот
Бяла - обл. Русе Казичене Плевен Стара Загора
Варна Карлово Пловдив Троян
Велики Преслав Карнобат Попово Трудовец
Велико Търново Куклен Равно Поле Търговище
Видин Кърджали Радиново Хасково
Враца Кюстендил Разград Шумен
Габрово Левски Рударци Ямбол
 
Зона 2
Айтос Елин Пелин Кривина Правец
Банско Елхово Кулата Първомай
Берковица Етрополе Лясковец Раднево
Бобов дол Мадара Негован Радомир
Бяла Слатина Мировяне Мездра Разлог
Владая Момчилград Мелник Сапарева Баня
Вършец Златоград Нови Искър Своге
Горни Богров Ивайловград Нови Пазар Септември
Гоце Делчев Исперих Нови Хан Симитли
Гюешево Ихтиман Омуртаг Сливница
Девня Калофер Павел Баня Созопол
Добринище Капитан Андреево Павликени Стамболийски
Долна Митрополия Каспичан Панагюрище
Дряново Кнежа Пещера
Перущица Козлодуй Плиска
Долни Дъбник Костинброд Полски Тръмбеш
Дулово Котел Поморие

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, бул. „Витоша” №115-117, телефон за техническа поддръжка 02/9533325

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП., купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в седемдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

 1. Потребителят предварително писмено да информира "Би Джи Ар Груп" ООД, на следния имейл адрес: eshop@megastore.bg, че на основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:
  • банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока;
  • при плащане с банкова карта, заплатената сума ще бъде възстановена единствено с кредитна операция по оригиналната карта, с която е платена поръчката
 2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице, в склада на "Би Джи Ар Груп" ООД.
 3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставени от "Би Джи Ар Груп" ООД защитни стикери.
 4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на "Би Джи Ар Груп" ООД, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя.

В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, "Би Джи Ар Груп" ООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по-горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.