Мултисплит климатици

Външни тела – DC INVERTER (R410A)

Широк температурен диапазон на работа от -15⁰С до +46⁰С. Възможност за свързване на едно външно тяло с максисмум до 5 бр. вътрешни тела, за места където няма възможност за монтаж на повече от 1 бр. вътрешни тела. Режим на работа – отопление, охлаждане, изсушаване, вентилация.

Вътрешни тела за високостенен монтаж

Безжично дистанционно управление. Режим на работа – отопление, охлаждане, изсушаване, вентилация

Вътрешни тела за касетъчен монтаж

Компактни четирипътни касети. Безжично дистанционно управление. Вградена дренажна помпа. Режим на работа – отопление, охлаждане, изсушаване, вентилация.